Konsulluq uçotu

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu Qaydalarına Əlavə 3

Forma 118a

Azərbaycan Respublikasının İstanbul şəhərində Baş Konsulluğu

Konsulluq dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının

qeydiyyat kartoçkası

 1. Soyad, ad, ata adı (əvvəlki soyad)

2. Doğum tarixi (gün, ay, il)

3. Doğum yeri

4. Milliyyə

5. Təhsil və ixtisast

6. Ölkəyə niyə gəlmişdir

7. Ölkəyə nə vaxt gəlmişdi

8. Yaşadığı yerin ünvanı vər telefon nömrəsi

9. İş yeri və tutduğu vəzifə

10. Azərbaycandakı yaxın qohum­larının adı, soyadı və ünvanı

11. Pasportun nömrəsi, verildiyi tarix və etibarlıq müddəti

12. Pasporta daxil edilmiş şəxslər


  

Konsul ____________________                                              “____” _______________ 20