Adın, ata adının və soyadın dəyi̇şdi̇ri̇lməsi̇ haqqında əri̇zə

 

Xahiş edirəm mənim ___________________________________________________

(nəyi dəyişmək istəyir)

____________________________________________________________________

(dəyişmənin səbəbi)

________________________________________________________ dəyişdirəsiniz.

(daşımaq istədiyi ad, ata adı, soyad)

 

Ərizəçi haqqında məlumat

1. Soyadı

 

2. Adı

 

3. Ata adı

 

4. Doğulduğu tarix

 

5. Doğulduğu yer

 

6. Milliyyəti

 

7. Vətəndaşlığı

 

8. Yaşayış yeri

 

9. İş yeri və vəzifəsi

 

10. Hərbi uçot yeri

 

11. Əvvəllər adı, ata adı, soyadı dəyişdirilibsə, nə vaxt və harada

 

 

 

“_____” ______________ 20                                        İmza ____________________