Ataliğin müəyyən edi̇lməsi̇ haqqinda əri̇zə

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq “____” ___________ 20      tarixində ana _______________________________________________________________ qızı tərəfindən doğulmuş uşaq _____________________________________________________________________ oğlunun (qızının) (aşağıda göstərilən əsaslardan uyğun olanın altından xətt çəkilərək qarşısındakı dama qaralanmalıdır)

 - birgə ərizəmiz;

 - ana öldüyünə, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildiyinə, ananın yerini müəyyən etmək mümkün olmadığına, o, valideynlik hüquqlarından məhrum edildiyinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə ərizəm;

 - məhkəmə qətnaməsi

əsasında atalığının müəyyən edilməsinin qeydə alınmasını, bununla əlaqədar doğum haqqında akt qeydində uşağın soyadının _______________________, ata adının ________________________ yazılmasını və doğum haqqında yeni şəhadətnamə verilməsini xahiş edirik (edirəm).

Uşağın doğumu “____” ____________ 20         tarixində __________________________________ qeydiyyat orqanında qeydə alınmışdır. Doğum haqqında akt qeydi № ___________ .

Valideynlər haqqında məlumat

 

Ata

Ana

1. Soyadı

 

 

2. Adı

 

 

3. Ata adı

 

 

4. Doğulduğu tarix

 

 

5. Doğulduğu yer

 

 

6. Vətəndaşlığı

 

 

7. Milliyyəti

 

 

8. Yaşayış yeri

 

 

9. İş yeri və vəzifəsi

 

 

10. Valideynlər nikahdadırlarsa, nikahın qeydə alındığı yer və tarix

 

 

11. Pasport

 

 

Ərizəyə əlavə edilir: _________________________________________________________________

İMZALAR:

Ata

____________________

(imza)

“____” ______________ 20

Ana

____________________

(imza)

“____” ______________ 20