Doğum aktının qeydə alınması haqqında əri̇zə

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq

ana ________________________________________________________ qızı tərəfindən doğulmuş uşaq _____________________________________________________________  oğlunun (qızının)

(aşağıda göstərilən əsaslardan uyğun olanın altından xətt çəkilərək qarşısındakı dama qaralanmalıdır)

 - nikah haqqında şəhadətnamə (______ №___________, “____”________ _____);

 - atalığı müəyyən etmə haqqında şəhadətnamə (_____ №___________, “____”________ _____);

 - ananın ərizəsi

əsasında  doğum  aktının  qeydə  alınmasını,  bununla  əlaqədar  doğum  haqqında  akt  qeydində uşağın soyadının _______________________, adının ________________________ yazılmasını və doğum haqqında şəhadətnamə verilməsini xahiş edirik (edirəm).

Uşaq “____” ____________ 20       tarixində ________________________ vilayətinin _______________________ şəhərində doğulmuşdur.

 

Uşaq haqqında məlumat

1. Soyadı

 

2. Adı

 

3. Ata adı

 

4. Cinsi

 

5. Doğulduğu tarix

 

6. Doğulduğu yer

 

7. Neçənci uşaqdır

 

8. Uşağın doğumunu təsdiq edən sənəd

 

 

Valideynlər haqqında məlumat

 

Ata

Ana

1. Soyadı

 

 

2. Adı

 

 

3. Ata adı

 

 

4. Doğulduğu tarix və yaşı

 

 

5. Doğulduğu yer

 

 

6. Vətəndaşlığı

 

 

7. Milliyyəti

 

 

8. Yaşayış yeri

 

 

9. İş yeri və vəzifəsi

 

 

10. Təhsil səviyyəsi

 

 

11. Pasport

 

 

 

Ərizəyə əlavə edilir: _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

İMZALAR:

Ata

____________________

(imza)

“____” ______________ 20

Ana

____________________

(imza)

“____” ______________ 20