Ölümün qeydə alinmasi haqqinda əri̇zə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSTANBULDA BAŞ KONSULLUĞUNA

 

ÖLÜMÜN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDA ƏRİZƏ

 

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq qanun üzrə ən yaxın varisi olduğum “____” __________ 20          tarixində ______________ şəhərində ölmüş

 

________________________________________________________  oğlunun (qızının)

ölümünün qeydə alınmasını, bununla əlaqədar ölüm haqqında şəhadətnamə verilməsini xahiş edirəm.

 

Ölən haqqında məlumat

1. Soyadı

 

2. Adı

 

3. Ata adı

 

4. Cinsi

 

5. Milliyyəti

 

5. Ölüm tarixi və yaşı

 

5. Ölüm yeri

 

6. Ölümün səbəbi

 

7. Vətəndaşlığı

 

8. Doğulduğu vaxt

 

9. Doğulduğu yer

 

10. Son yaşayış yeri

 

11. Ailə vəziyyəti

 

12. Son iş yeri və vəzifəsi

 

13. Təhsil səviyyəsi

 

14. Ölümü təsdiq edən sənəd

 

 

Ərizəçi haqqında məlumat

1. Soyadı

 

2. Adı

 

3. Ata adı

 

4. Yaşayış yeri

 

5. İş yeri və vəzifəsi

 

6. Pasport

 

 

Əlavə: _________________________________________________________________

 

 

İMZA:

 

“______” _______________ 20