Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş AR vətəndaşına dair