Başkonsolosluk personeli

 Başkonsolos   Mesim Hacıyev                   

Konsolos  P.Gadimov

Konsolos  V.Musayev

Konsolos  A.Pirimov

Konsolos X.Daşdemirov

Konsolos R.Ekberov

Muavin-konsolos  R.Hacızade

Muavin-konsolos  M.Mammedov

Ataşe C.Atayev

Ataşe Ş.Cafarov

Maliye ataşesi  E.Hasanov

İşler müdiri  V.Aliyev