Rüsum dərəcələri

Rüsum dərəcələri

Dövlət rüsumu haqqında

Azərbaycan Respublikasının qanunundan çıxarış

  

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği 

ABŞ dolları

Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

 

ümumvətəndaş pasportlarının alınması məqsədilə sənədlərin səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə

25

ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsinə görə

10

səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair göstərişlərin göndərilməsinə görə

4 manat

tranzit vizalarının və birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə

20

çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsinə görə

350

Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə:

 

vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə

60

vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə

60

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatına görə:

 

nikahın qeydə alınmasına görə

10

yetkinlik yaşına çatmamış ümumi uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında nikahın pozulmasının qeydə alınmasına görə

40

Qanunla müəyyən edilmiş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş, yaxud fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilmiş şəxslə nikahın pozulmasının qeydə alınmasına görə

5

soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsinin qeydə alınmasına görə

20

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması barədə təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə

10

vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin və əlavələrin edilməsi və onların bərpası ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə

10

xarici ölkələrin qeydiyyat orqanlarında nikahın qeydə alınması məqsədilə ailə vəziyyətinə dair arayışın verilməsinə görə

10

Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə:

 

sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə (hər sənəd üçün):

 

Azərbaycan Respublikasında

4 manat

ölkə xaricində

10

Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə:

 

Azərbaycan Respublikasında

4 manat

xarici ölkədə

10

Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən etibarnamələrin təsdiqinə görə

20

poçt vasitəsilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə etibarnamələrin təsdiqinə görə

20

müqavilələrin təsdiqinə görə:

 

nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilələrin təsdiqinə görə

50

qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə

150

əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə

30

sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqinə görə

10

sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqinə görə (hər səhifə üçün):

 

xarici dillərdən

10

xarici dillərə

20

sənədlərdəki imzanın, o cümlədən tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin təsdiqinə görə (hər sənəd üçün)

20

miras əmlakın mühafizəsi üçün tədbirlərin görülməsinə görə

40

vəsiyyətnamələrin təsdiqinə görə

50

vəsiyyətnamənin depozitə qəbul edilməsinə görə

30

vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə

100

sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmaq üçün qəbul edilməsinə görə

20

öhdəliyin icra predmetinin saxlanmaq üçün qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün)

20

pul məbləğlərinin və qiymətli kağızların depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün)

20

icra qeydlərinin aparılmasına görə

10

ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsinə görə

10

şəxsin sağ olması və şəxsin müəyyən yerdə olması faktlarının, şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin və sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsinə görə

10

dəniz protestlərinin tərtib edilməsinə görə

10

sübutların təmin edilməsinə görə

10

Digər konsul əməliyyatlarına görə

10

Arxiv üzrə axtarış