Konsullar tərəfindən aparılan notariat əməliyyatlar

  1. AR ərazisində yerləşən daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi və həmin əmlakın girov qoyulması barədə müqavilələr istisna olmaqla əqdləri və etibarnamələri təsdiq edir
  2. Sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünü təsdiq edir
  3. Sənədlərdəki imzaların həqiqiliyini təsdiq edir
  4. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünü təsdiq edir
  5. Şəxsin sağ olması faktını təsdiq edir
  6. Şəxsin müəyyən yerdə olması faktını təsdiq edir
  7. Şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyni eyniliyini təsdiq edir
  8. Sənədlərin təqdim olunduğu vaxtı təsdiq edir

Arxiv üzrə axtarış